Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011

Καταργείται και το επίδομα γάμου!

Φτιάχνουν στρατιές νεόπτωχων

Μαχαίρι 2 δισ. ευρώ στην ετήσια μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου, με μεγάλες μειώσεις απολαβών για τους υψηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους, που φτάνουν έως το 40% για το υπουργείο Οικονομικών, και μικρές αυξήσεις της τάξης του 10% για τους λιγότερο ευνοημένους μέχρι σήμερα υπαλλήλους, προβλέπει το νέο μισθολόγιο. 

 Διατηρεί 7 επιδόματα, καταργώντας και το επίδομα γάμου, αυξάνει στα 780 ευρώ το βασικό μισθό από 711 σήμερα και προβλέπει ανώτατο πλαφόν 3.000 ευρώ για τη λήψη των επιδομάτων εορτών και αδείας. Θεσμοθετεί, επίσης, ειδικά κίνητρα επίτευξης στόχων που θα μπορούν να φτάνουν ώς το 25% του βασικού μισθού και περικόπτει μαζικά υπερωρίες.


Σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο, ο βασικός μισθός φτάνει για τον υπάλληλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα 780 ευρώ από 711 σήμερα και με πολλαπλασιαστή προσδιορίζεται ο μισθός των υπόλοιπων βαθμίδων. Η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι οι όποιες αυξήσεις εμφανίζονται στο νέο μισθολόγιο είναι «πλαστικές», καθώς εξανεμίζονται από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών.
Με το νέο μισθολόγιο οι υπάλληλοι λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους. Οι βαθμοί είναι έξι και μετρούν ανάστροφα από τον ΣΤ' προς τον Α'. Σε κάθε βαθμό θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται. Τα μισθολογικά κλιμάκια αλλάζουν ανά 2ετία ή 3ετία. Σε περίπτωση που οι εκθέσεις αξιολόγησης δείξουν ότι δεν έχει επιτύχει ο υπάλληλος την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον 50% για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται μισθολογικά μέχρις ότου επιτύχει.

Οι μηνιαίες αποδοχές περιλαμβάνουν το βασικό μισθό και τα επιδόματα:
1 Επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέχρι του ποσού των 150 ευρώ μηνιαίως.

2 Απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών 100 ευρώ για όσους υπηρετούν σε ζώνη είκοσι χιλιομέτρων από τα χερσαία σύνορα της χώρας και σε συγκεκριμένα νησιά.

3 Επιδόματα Εορτών και Αδείας. Το επίδομα Εορτών Χριστουγέννων είναι 500 ευρώ (αντί για 400 σήμερα), το επίδομα Εορτών Πάσχα στα 250 ευρώ (200 σήμερα) και το Επίδομα αδείας στα 250 ευρώ. Δεν λαμβάνουν το επίδομα υπάλληλοι των οποίων οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα 3.000 ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων ξεπερνιέται το ποσό, τότε τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται μέχρι του ορίου, με ανάλογη μείωσή τους. 

4 Οικογενειακή παροχή. Δεν καταβάλλεται επίδομα γάμου αλλά επίδομα τέκνων. Για ανήλικα τέκνα (ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά) η παροχή ορίζεται σε 50 ευρώ για το πρώτο εν ζωή τέκνο, προσαυξάνεται κατά 20 για το δεύτερο, κατά 50 για κάθε ένα από το τρίτο και τέταρτο και κατά 70 ευρώ για κάθε ένα από το πέμπτο και άνω. Χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση. Αν φοιτούν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ παρατείνεται έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους και εφόσον συνεχίζουν να φοιτούν.

5 Επίδομα θέσης ευθύνης. Δίδεται στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Δημοσίου, οποιουδήποτε επιπέδου, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους. Φτάνει έως 700 ευρώ για προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης και περιφερειακούς διευθυντές.

6 Κίνητρο επίτευξης στόχων δίδεται στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες οι οποίες έχουν πετύχει πάνω από 80% τους ποσοτικοποιημένους στόχους που έχουν τεθεί με βάση το σύστημα αξιολόγησης. Το κίνητρο υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα. Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού μισθολογικού κόστους του κατά το προηγούμενο έτος. Δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του ετήσιου βασικού τους μισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό μέχρι και 90% και το 25% αν επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω. 

7 Στους υπαλλήλους των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνω που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες που έχουν κύρια αρμοδιότητά τους την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, την είσπραξη εσόδων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ, καθώς και τον προγραμματισμό και έλεγχο αντιστοίχων δαπανών καταβάλλεται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων. Αν πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό άνω του 90% καταβάλλεται το επόμενο έτος προσαύξηση 15% του μηνιαίου βασικού τους μισθού. Το Κίνητρο υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7% του συνολικού μισθολογικού κόστους.

Μεγάλο μαχαίρι μπαίνει στις υπερωρίες, που επιτρέπονται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Παρέχεται η δυνατότητα να αποφασιστεί η παράταση της δοκιμαστικής περιόδου από 6 έως 12 μήνες μετά τη λήξη της οποίας ο υπάλληλος επαναξιολογείται. Τίθενται περιορισμοί στις αποδοχές προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που δεν μπορούν να υπερβαίνουν αυτές του γενικού γραμματέα υπουργείου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...