Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

Κόβουν 35% τους μισθούς ΔΕΚΟ - διπλασιάζουν στους διοικητές!

Μειώνονται μέχρι και 35%, και μάλιστα αναδρομικά από 1.11.2011, οι αποδοχές των εργαζομένων σε 14 ΔΕΚΟ, όταν την ίδια ώρα οι μισθοί των διευθυνόντων συμβούλων και των διοικητών μπορεί να φτάσουν έως και 11.712,10 ευρώ. 

Σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο και στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, χιλιάδες εργαζόμενοι σε 14 ΔΕΚΟ χάνουν ακόμα και το 35% των αποδοχών τους, οι οποίες πλέον περιορίζονται στα 2.000 ευρώ, ενώ αφήνουν ανοιχτό παράθυρο για χορήγηση μεγαλύτερων μισθών εάν και εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη γνώμη.
Η σχετική εγκύκλιος εφαρμογής του νόμου, που εξέδωσε ο ειδικός γραμματέας ΔΕΚΟ, προβλέπει τα εξής:
* Αφορά επιχειρήσεις του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα που διορίζουν ως μέτοχοι μόνα ή από κοινού την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου, όπου το Δημόσιο είναι πλειοψηφικός μέτοχος και αν η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από τον μέτοχο της μειοψηφίας.
Οι 14 φορείς
* Πρόκειται για τις επιχειρήσεις: ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, ΟΛΠ και ΟΛΘ, ΕΛ.ΤΑ. και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΕΛ.ΠΕ., ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ και ΛΑΡΚΟ, Αγροτική και Τράπεζα Αττικής, καθώς και ΟΠΑΠ.
11.712 για μάνατζερ

* Το ανώτατο όριο αποδοχών για τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον διοικητή ανέρχεται σε 5.856,05 ευρώ μηνιαίως. Και με απόφαση του υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται υπέρβασή του μέχρι το διπλάσιο, δηλαδή έως και 11.712,10 ευρώ.
* Κόβουν το 35% των αποδοχών. Ως εκ τούτου οι κάθε είδους μηνιαίες τακτικές και έκτακτες αποδοχές (συμπεριλαμβάνονται επιδόματα, αποζημιώσεις, δώρα, μισθοί εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κ.λπ.) περιορίζονται στο 65% του μέσου κατά κεφαλήν κόστους μισθοδοσίας, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31.12.2009. Δεν συνυπολογίζονται οι αποδοχές που καταβάλλονται για συμβάσεις έργου ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς αυτές των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
* Το μέσο κατά κεφαλήν κόστος των συνολικών αποδοχών, πλην των εργοδοτικών εισφορών, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 1.900 ευρώ μηνιαίως.
* Αν οι εταιρείες μειώσουν 30% το κόστος μισθοδοσίας σε σχέση με εκείνο που ήταν στις 31.12.2009 και πετύχουν μείωση στα 1.900 ευρώ, τότε δεν απαιτείται μείωση του συνολικού κόστους κατά 35%.
* Αν η μηνιαία μείωση υπερβαίνει το 25% των αποδοχών, τότε από 1.11.2011 οι αποδοχές τους θα μειωθούν 25% σε σχέση με αυτά που έπαιρναν στις 31.10.2011 και το υπερβάλλον θα μειωθεί ισόποσα στην επόμενη διετία, δηλαδή 5% από 1.11.2012 και 5% από 1.11.2013.
* Αν οι αποδοχές, φέτος και του χρόνου, δεν μειωθούν 65% κι έχει εξαντληθεί το περιθώριο της μείωσης του 25%, τότε θα γίνεται αποδεκτό εφόσον υπάρχει «σαφής και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση από την οποία να διαφαίνεται ξεκάθαρα ο λόγος της απόκλισης», ώστε να μην τους κόψουν την επιχορήγηση.
* Οι αποδοχές που θα διαμορφωθούν μετά τη μείωση παραμένουν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου, δηλαδή μέχρι και το 2015.
* Καθιερώνεται τριμηνιαίος έλεγχος των αποδοχών από την ειδική γραμματεία ΔΕΚΟ, στην οποία θα αποστέλλουν αναλυτικά στοιχεία εντός 20ημέρου μετά το πέρας του τριμήνου. Σε περίπτωση υπέρβασης γίνονται περικοπές στο επόμενο τρίμηνο. Και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης διακόπτεται η επιχορήγηση του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό. *


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...