Σάββατο 23 Ιουλίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝEΛΕΥΣΗΣ : Θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο για την ανάκληση της με αρ. 325/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης.Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20/07/2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 20.00 με θέμα την εκποίηση 45 στρεμμάτων στην Παραλία Κατερίνης


Εμείς οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας  Παραλίας του Δήμου Κατερίνης, καθώς και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο του τουρισμού, δηλαδή οι  επιχειρηματίες ξενοδοχείων  -  επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων και οι  καταστηματάρχες, διαμαρτυρόμαστε έντονα και αντιδρούμε στην με αρ.   325/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης, η οποία σημειωτέον λήφθηκε με την ψήφο μόνο της  συμπολίτευσης, με την οποία  εκποιούνται  45 στρέμματα οικοπέδων στην  Τοπική μας Κοινότητα. Η πιο πάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε αντιδημοκρατικά και ερήμην της λαϊκής θέλησης των κατοίκων της Κοινότητάς μας, αφού το Τοπικό μας Συμβούλιο με την με αρ. 6/2011   απόφασή του εξέφρασε αντίθετη γνώμη για την επιχειρούμενη εκποίηση.
 Επίσης η πιο πάνω απόφαση το Δημοτικού Συμβουλίου, λήφθηκε αιφνιδιαστικά  και «εν κρυπτώ», αφού  δεν προηγήθηκε   καμιά διαβούλευση με τους κατοίκους της περιοχής και το Τοπικό μας Συμβούλιο, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να καταθέσουμε εμπεριστατωμένες αντιπροτάσεις για την αξιοποίηση των οικοπέδων. 


Αξιοσημείωτο είναι ακόμα ότι κατά την προκείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου λήφθηκε η απόφαση της εκποίησης,
 δεν  κατατέθηκε από τον Δήμαρχο κ. Χιονίδη, που ήταν και ο εισηγητής του θέματος, οποιαδήποτε μελέτη, από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα της εκποίησης, τα έσοδα που ο Δήμος προσδοκά από αυτήν, το κόστος των έργων που διακηρύσσεται  ότι θα πραγματοποιηθούν με το τίμημα της εκποίησης και ποιές δράσεις γενικότερα θα επιτραπούν στην  εκποιούμενη οικοπεδική  έκταση, αφού μάλιστα  η τουριστική υποδομή   της Παραλίας,  χαρακτηρίζεται από υπερκορεσμό.
Κανείς από εμάς δεν αντιτίθεται στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Η πώληση όμως της οικοπεδικής έκτασης των  45 στρεμμάτων, σε μια μάλιστα εποχή όπου υπάρχει μεγάλη οικονομική ύφεση,  ισοδυναμεί  με ξεπούλημά της.
Επανειλημμένα άλλωστε έχουμε υποβάλλει προτάσεις προς τις εκάστοτε Δημοτικές Αρχές, για την δημιουργία δράσεων, οι οποίες θα απηχούσαν στον κοινωνικό σύνολο και θα προσέδιδαν πραγματική και αειφόρα ανάπτυξη στην περιοχή μας.
Η αξιοποίηση  του  υπάρχοντος  καναλιού σε χώρο  πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής, η δημιουργία ενός θεματικού  πάρκου, που θα αποτελούσε σημείο αναφοράς της περιοχής μας, είναι μερικές από τις προτάσεις αυτές, ενώ με αφορμή την εκποίηση της οικοπεδικής έκτασης, προτείναμε εγγράφως προς τον κ. Δήμαρχο, να γίνει στα οικόπεδα  αυτά ένα οργανωμένος χώρος στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων και οχημάτων επιβατικής χρήσης, υποδομή  που λείπει τόσο πολύ από την περιοχή μας,  και που θα απέφερε πολλαπλάσια έσοδα στο Δήμο Κατερίνης.
Με δεδομένο ότι τα οικόπεδα της Παραλίας Κατερίνης, δεν ανήκουν ούτε στον κ. Δήμαρχο ούτε στους κ. Δημοτικούς Συμβούλους που ψήφισαν την πρόταση εκποίησης αλλά σε όλους τους δημότες, δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο για την ανάκληση της
με αρ. 325/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...