Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

Η ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ…………

"Δεν θα επιτρέψουμε με κάθε έννομο μέσο ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπου θα ζημιώσει αρκετά τον ήδη επιβαρυμένο οικονομικά δήμο μας"

Οφείδης Σάββας   
Η διοίκηση Χιονίδη προχωρά προκαλώντας το κοινό αίσθημα σε μια δημοπρασία πρόκληση για τον «Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Δήμου Κατερίνης», όπου ουσιαστικά επιβάλλεται ¨χρηματικό καπέλο¨ εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο.

  
Με την αριθ. 90/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η Διοίκηση Χιονίδη αποφάσισε στις 16 Μαΐου 2011 την εκπόνηση της μελέτης «Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Δήμου Κατερίνης», με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, χρηματικού ύψους 8.716.954,45 ευρώ.
   Την συγκεκριμένη μελέτη η Διοίκηση Χιονίδη έσπευσε να την προκηρύξει με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005, ένα μήνα περίπου πριν τροποποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη από το άρθρο 7 του Ν. 3919/2011. Το  αξιοσημείωτο είναι πως ο Δήμαρχος γνώριζε την επικείμενη τροποποίηση των όποιων περιορισμών έθετε ο Ν. 3316/2005 στην εκπτωτική διαδικασία και παρά ταύτα με μεγάλη σπουδή προχώρησε στην προκήρυξη της συγκεκριμένης μελέτης.
    Με απλά λόγια το άρθρο 4 του Ν. 3316/2005 ορίζει στην παρ. 8 ως ανώτατο όριο έκπτωσης 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού (8.716.954,45), ενώ από τις 3 Ιουλίου 2011 οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προβούν σε όποιο ποσοστό έκπτωσης επιθυμούν.
   Συγκεκριμένα με την αριθ. 11 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με αριθ. Πρωτ. Δ17α/05/102/ΦΝ460, αναφέρεται χαρακτηριστικά το εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 16-22 του Ν. 3919/2011, καταργούνται όλες οι διατάξεις του Ν. 3316/2005 που απαγορεύουν, επί ποινή αποκλεισμού, στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν οικονομικές προσφορές κάτω ενός συγκεκριμένου κατώτατου νόμιμου ορίου (80% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης). Συνεπώς, μετά τις 3 Ιουλίου 2011, οι διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να υποβάλουν οικονομικές προσφορές χωρίς περιορισμό κατώτατου ορίου παραδεκτού».
   Δηλαδή, αναλυτικότερα, η ίδια μελέτη, εφόσον θα προκηρύσσονταν μετά τις 3 Ιουλίου 2011, οπότε και επιτρέπεται απεριόριστο ποσοστό έκπτωσης, ο Δήμος θα μπορούσε να τύχει στη συγκεκριμένη δημοπρασία (27 Ιουλίου 2011) μεγάλο ποσοστό έκπτωσης, που ενδεχομένως να έφθανε και στο 50%, δηλαδή ωφέλεια για τον Δήμο Κατερίνης πάνω από 4.000.000 ευρώ.
   Επίσης η μέγιστη πρόκληση όλων των παραπάνω είναι το άρθρο 20 της προκήρυξης, με το οποίο καθορίζεται επί ποινή αποκλεισμού, ως απόδειξη ικανότητας του διαγωνιζόμενου το εξής: να έχει εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία (2006-2010) αντίστοιχες μελέτες με αμοιβή ίση με το 60% του προϋπολογισμού της εν΄ λόγο μελέτης, δηλαδή ο εν΄ δυνάμει ανάδοχος να έχει κάνει την τελευταία πενταετία αντίστοιχες μελέτες ύψους 5.077.784,69 ευρώ.
   Η αλήθεια είναι κ. Χιονίδη πως αυτή η προκήρυξη μοιάζει περισσότερο με φωτογραφικό άλμπουμ, παρά με προκήρυξη μιας σοβαρής δημοπρασίας.
   Αποτελεί κοινή πεποίθηση πως ο Δήμος Κατερίνης βρίσκεται σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών στο «Πορτοκαλί» και οδεύει με γοργούς ρυθμούς στο «Κόκκινο», αναφορικά με το μεγάλο χρέος που παρουσιάζει.
   Είναι γεγονός πως ο Δήμαρχος Κατερίνης οφείλει να απολογηθεί στους δημότες γιατί έφτασε ο Δήμος Κατερίνης και τα νομικά του πρόσωπα στο θεόρατο χρέος των 60.000.000 ευρώ περίπου, επί δικής του θητείας.
   Επίσης ο Δήμαρχος Κατερίνης οφείλει να εξηγήσει στους δημότες γιατί αρνείται σθεναρά την διενέργεια εσωτερικού οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, όπου αποτέλεσε πρόταση της δημοτικής μας παράταξης. Αλήθεια γιατί συνεχίζει να επενδύει στο σκοτάδι;
   Ταυτόχρονα, λοιπόν, που ο Δήμος Κατερίνης προχωρά σε άτακτες και αποσπασματικές εκποιήσεις δημοτικής περιουσίας, ο Δήμαρχος επιλεγεί να δημοπρατήσει τη μελέτη του «Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού» με καπέλο εκατομμυρίων ευρώ.
   Καλώ τον Δήμαρχο Κατερίνης, ακόμα και τούτη τη στιγμή όπου οι μάσκες της διοίκησης του έπεσαν, να προβεί σε άμεση ανάκληση της αριθ. 90/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης.
   Ταυτόχρονα τον καλώ να την επαναπροκηρύξει με τις διατάξεις του 3919/2011, όπου επιτρέπεται απεριόριστη δυνατότητα έκπτωσης και κατά συνέπεια σημαντική οικονομική ωφέλεια για το Δήμο.
   Η όποια εμμονή του Δημάρχου στην ολοκλήρωση αυτής της απαράδεκτης και ζημιογόνας δημοπρασίας με τους υπάρχοντες όρους της υφιστάμενης προκήρυξης θα συνιστά απροκάλυπτα σκόπιμη πρόθεση εξόφθαλμης οικονομικής ζημίας του Δήμου.
   Εν΄ τέλει καθιστούμε σαφές προς την διοίκηση του Δήμου πως δεν θα επιτρέψουμε με κάθε έννομο μέσο ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπου θα ζημιώσει αρκετά τον ήδη επιβαρυμένο οικονομικά δήμο μας 


                                                                                    Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης

                                                                                           Οφείδης Σάββας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...